(1) Ivanchuk,V (2748) - Cheparinov,I (2618) [D12]
WCC Khanty Mansyisk RUS (2.2), 01.12.20051.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.e3 Bf5 5.Nc3 e6 6.Nh4 Bg6 7.Nxg6 hxg6 8.Bd2 Nbd7 9.Rc1 Bd6 10.a3 a6 11.c5 Bc7 12.f4 g5 13.Bd3 gxf4 14.exf4 Ne4 15.Nxe4 dxe4 16.Bxe4 Nf6 17.Qf3 Nxe4 18.Qxe4 Qd5 19.Qxd5 exd5 20.Kf2 f5 21.Rc3 Kf7 22.h3 g6 23.Rb3 Rab8 24.Re1 Rhe8 25.Re5 Bxe5 26.fxe5 Re7 27.h4 Rh8 28.g3 Ke6 29.Ke2 Rf7 30.Bf4 Rb8 31.Rb6 Ra8 32.Kd3 a5 33.Bg5 Ra6 34.Rb3 a4 35.Rb4 Rd7 36.Ke3 Rh7 37.Kf4 Ra7 38.Bf6 Ra8 39.Kg5 Rf7 40.b3 axb3 41.Rxb3 Ra4 42.Rd3 Ra8 43.Rf3 Ra4 44.Rd3 Ra8 45.g4 fxg4 46.Kxg4 Rh7 47.Kg5 Rg8 48.Rb3 Rh5+ 49.Kg4 Rh7 50.a4 Ra8 51.Rb4 Rd7 52.Kg5 Kf7 53.Kh6 Rg8 54.Rb3 Rc7 55.a5 Ke6 56.Rg3 Kf7 57.Rg2 Rd7 58.Ra2
[58.h5 IM Roktim Bandyopadhyay 58...gxh5 59.Rxg8 Kxg8 60.e6 Rc7 61.Bd8 Rh7+ (61...Rg7 62.Bg5 (62.Kxh5 Rg2 ) ) 62.Kg6 Rg7+ 63.Kf6 Rg4 64.e7 Rf4+ 65.Kg5 Re4 66.Kf6 Rf4+ (66...h4 67.Bc7 ) 67.Kg5 ]

58...Ke6 59.a6 bxa6 60.Rxa6 Rc7 61.Kg5 Kf7 62.h5 gxh5+ 63.Kf5 Re8 64.Ra2 Rb7 65.Rg2 Kf8 66.Rh2 Rb1 67.Rxh5 Rf1+ 68.Kg6 Rg1+ 69.Bg5 Kg8 70.Kf5 Rf1+ 71.Kg4 Rg1+ 1/2-1/2