2011 World Championship Candidates
(1) Topalov,Veselin (2775) - Kamsky,Gata (2732) [A15]
WCh Candidates Kazan RUS (1.2), 06.05.2011

1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.Qb3 Nb6 6.d4 Bg7 7.Bf4 Be6 8.Qa3 Nc6 9.0-0-0 Nd5 10.Bg3 Bh6+ 11.e3 a5 12.h4 Ncb4 13.h5 c6 14.hxg6 hxg6 15.Rd2 f6 16.Ne4 b6 17.Be2 Qc8 18.Rh4 Kf7 19.Rd1 g5 20.Rh2 g4 21.Nfd2 c5 22.dxc5 f5 23.Rxh6 Rxh6 24.Ng5+ Kf8 25.Nxe6+ Qxe6 26.Bc4 Rc8 27.Bf4 Rf6 28.e4 Rxc5 29.exd5 Qxd5 30.b3 Qd4 31.Be3 Qc3+ White Time: nh:a Black Time: nh:a 0-1

(2) Kramnik,Vladimir (2785) - Radjabov,Teimour (2744) [E06]
WCh Candidates Kazan RUS (1.2), 06.05.2011

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Be7 4.g3 Nf6 5.Bg2 0-0 6.0-0 dxc4 7.Qa4 a6 8.Qxc4 b5 9.Qc2 Bb7 10.Bd2 Be4 11.Qc1 Bb7 12.Qc2 Be4 13.Qc1 Bb7 14.Bf4 Nd5 15.Rd1 Nxf4 16.Qxf4 Bd6 17.Qh4 Qxh4 18.Nxh4 Bxg2 19.Kxg2 Nd7 20.Nc3 Rfd8 21.Rac1 Be7 22.Nf3 c5 23.a4 bxa4 24.Nxa4 cxd4 25.Rxd4 Bf6 26.Rd6 Ne5 27.Rxd8+ Rxd8 28.Nxe5 Bxe5 29.f4 Bf6 30.Rc6 Rb8 31.Rxa6 g6 32.Nc5 Rxb2 33.Kf3 Bd4 34.Nd3 Rb8 35.Rd6 Bf6 36.g4 Rd8 37.Rc6 Be7 38.g5 h6 39.h4 hxg5 40.hxg5 Rd7 41.Ne5 Rb7 42.Rc8+ Kg7 43.Re8 Rc7 44.Ng4 Rb7 45.e3 Rc7 46.Ke4 Rd7 47.Nh6 Bf8 48.Rc8 Rb7 49.Kf3 Ra7 50.e4 Ra3+ 51.Kg4 Ra7 52.Kh4 Bb4 53.Kg4 Bf8 54.Rb8 Rd7 55.Kf3 Ra7 56.e5 Ra3+ 57.Kg2 Ra2+ 58.Kg3 Ra3+ 59.Kg4 Ra7 60.Rc8 Rb7 61.Ra8 Rc7 White Time: 0h:35min Black Time: 0h:58min 1/2-1/2

(3) Gelfand,Boris (2733) - Mamedyarov,Shakhriyar (2772) [D45]
WCh Candidates Kazan RUS (1.2), 06.05.2011

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3 e6 5.Nf3 Nbd7 6.Qc2 Bd6 7.Bd3 0-0 8.0-0 dxc4 9.Bxc4 a6 10.Rd1 b5 11.Bd3 Qc7 12.Bd2 c5 13.Ne4 c4 14.Nxd6 Qxd6 15.Be2 Bb7 16.b3 Rfc8 17.Qb2 Rab8 18.Rdc1 Ne4 19.Ba5 Bd5 20.Ne1 f5 21.f3 Nef6 22.Rab1 g5 23.Qd2 Kf7 24.Bb4 Qb6 25.Ba5 Qd6 26.bxc4 bxc4 27.Rxb8 Qxb8 28.Qb4 Qa8 29.Bxc4 Qc6 30.Nd3 Bxc4 31.Nb2 Qd5 32.Nxc4 Kg8 33.Rc3 f4 34.exf4 Qxd4+ 35.Ne3 Qxc3 36.Qxc3 Rxc3 37.Bxc3 gxf4 38.Nc4 Nd5 39.Bd4 Nb4 40.a3 Nc6 White Time: nh:a Black Time: nh:a 1/2-1/2

(4) Grischuk,Alexander (2747) - Aronian,Levon (2808) [D37]
WCh Candidates Kazan RUS (1.2), 06.05.2011

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6 4.Nc3 Be7 5.cxd5 exd5 6.Qc2 c5 7.Bg5 cxd4 8.Nxd4 Nc6 9.Rd1 0-0 10.e3 Be6 11.Be2 Rc8 12.Nf5 h6 13.Bh4 Re8 14.Nxe7+ Qxe7 15.0-0 g5 16.Bg3 Ne4 17.Qb1 Nxg3 18.hxg3 Red8 19.Nb5 d4 20.Nxd4 Nxd4 21.exd4 Qf6 22.Bf3 White Time: nh:a Black Time: nh:a 1/2-1/2All games on this page as PGN
here

Generated with ChessBase 11
Download CBLight for free here