Rk. Team 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b 10a 10b TB1 TB2
1 Shandong  Linglong
*
*
3
3
4
3
3
4
17
31
2 Shanghai Jianqiao
*
*
3
2
3
2
4
12
26
3 Zhejiang
2
2
*
*
3
4
4
4
11
27
4 China Mobile Chogqing  
2
*
*
4
3
2
11
26
5 Hebei
1
3
1
*
*
1
3
3
4
10
21
6 Beijing Aigo
2
2
2
2
4
*
*
3
4
9
26
7 Lanpo Jiangsu
2
2
*
*
3
3
9
23
8 Tianjin  Nan Kai
½
3
1
3
2
2
*
*
6
18
9 Guangdong Huateng
1
1
1
1
2
*
*
4
17
10 Beijing  Rendafuzhong
1
1
½
2
½
*
*
1
12